KWALIFIKOWANY MATERIAŁ SIEWNY ZBÓŻ

Nasze ziarno posiada:

wysoką zdrowotność

najwyższą czystość

dobre wyrównanie

Proponujemy odmiany sprawdzone w polskich warunkach klimatycznych i glebowych!

JESIEŃ 2021

Pszenica ozima

Pszenżyto ozime

Jęczmień ozimy populacyjny

Jęczmień ozimy hybrydowy

Żyto ozime populacyjne

Żyto ozime hybrydowe

 

WIOSNA 2021

Pszenica jara

Jęczmień jary

Pszenżyto jare

Żyto jare

Owies

 

JESIEŃ 2020

Pszenica ozima

Pszenżyto ozime

Jęczmień ozimy populacyjny

Jęczmień ozimy hybrydowy

Żyto ozime populacyjne

Żyto ozime hybrydowe

 

WIOSNA 2020

Pszenica jara

Jęczmień jary

Pszenżyto jare

Żyto jare

Owies

 

JESIEŃ 2019

Pszenica ozima

Pszenżyto ozime

Jęczmień ozimy populacyjny

Jęczmień ozimy hybrydowy

Żyto ozime populacyjne

Żyto ozime hybrydowe