Pszenica ozima OSTROGA – Jakość, zimnotrwałość, plon!

http://danko.pl/odmiany/ostroga/ 

 • Odmiana oścista (grupa A), wyróżniająca się wysokimi parametrami jakościowymi ziarna.

 • Charakteryzuje się wysoką plennością na terenie całego kraju, najwyższą spośród wszystkich zarejestrowanych w Polsce odmian ościstych.

 • Odmiana ta posiada bardzo dobrą mrozoodporność (6,0).

  Jest odmianą średniej wysokości, najkrótszą spośród odmian ościstych.

 • Charakteryzuje ją najlepsza spośród odmian ościstych odporność na wyleganie. Nie mniej jednak w warunkach intensywnej technologii uprawy wymaga skracania źdźbła.

 • Dobra odporność na choroby grzybowe.

 • Bardzo dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie (najlepsza spośród form ościstych).

 • Zalecana norma wysiewu: 180 – 200 kg/ha 

Pszenica ozima ARKADIA – Plenna, zimnotrwała, o niskich wymaganiach glebowych! 

http://danko.pl/odmiany/arkadia/

 • Nagrodzona Złotym Medalem MTP Polagra – Premiery 2014 oraz Złotym Medalem – Wybór Konsumentów Polagra 2014

 • Wysokojakościowa pszenica ozima (grupa E/A).

 • Wysoka plenność na terenie całego kraju.

 • W latach 2014- 2018 najchętniej wybierana przez rolników odmiana pszenicy ozimej.

 • Odmiana wczesna, o dobrej odporności na wyleganie.

 • Wyróżnia się ładnym, grubym ziarnem, o dobrym wyrównaniu i małym udziale pośladu.

 • Dobra odporność na zakwaszenie gleby daje możliwość uprawy na glebach słabszych.

 • Pszenica o nadzwyczajnej zimotrwałości – 6,0 i dobrej zdolności krzewienia.

 • Odmiana przydatna do późnych siewów po kukurydzy.

 • Zalecana norma wysiewu: 160-190 kg/ha.

Pszenica ozima BELISSA – Plon, zdrowotność i zimnotrwałość!

https://www.hrsmolice.pl/pl/zboza/pszenica-zwyczajna-ozima/84-belissa 

 • Wysoka odporność na wymarzanie, zweryfikowana podczas mroźnej zimy 2012, stąd możliwość uprawy we wszystkich rejonach kraju – ocena 5 

 • Krótka i sztywna słoma – wysokość 88 cm

 • Wysoka odporność na wyleganie w fazie dojrzałości mlecznej oraz bardzo wysoka przed zbiorem

 •  Dobra odporność na choroby podstawy źdźbła (możliwość uprawy w stanowisku po zbożach) oraz mączniaka

 • Bardzo dobra odporność na rdzę brunatną

 • Wysoka odporność na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosa

 • Dobrze plonuje na glebach zakwaszonych, przy dużym stężeniu glinu

 • Średni termin kłoszenia i dojrzałości

 • Dobra odporność na porastanie w kłosie oraz bardzo wysoka liczba opadania

 • Ziarno bardzo dobrze wyrównane, duże o MTZ 45-48 g

 • Dobre parametry jakościowe: zawartość białka – 13,6%, liczba sedymentacji – 69, zawartość glutenu – 30,7%

 • Zalecana norma wysiewu: 175- 200 kg/ha

Pszenica ozima ASORY – Zachwyca plonem i jakością!

http://danko.pl/odmiany/asory/

 • Nowa pszenica ozima charakteryzująca się bardzo dobrą plennością w Polsce oraz w Niemczech

 • Odmiana uniwersalna – doskonale się sprawdza w intensywnych oraz średnio intensywnych technologiach uprawy w szerokim zakresie gleb, gdzie uprawia się pszenicę

 • Asory posiada bardzo dobre parametry jakościowe ziarna, na pograniczu grupy E/A

 • Charakteryzuje się rekordowo wysoką liczbą opadania i zawartością glutenu (E) oraz wysoką zawartością białka (A). Posiada również wysokie parametry wypiekowe mąki, m.in. objętość chleba

 • Jest odmianą o średnio-krótką o dobrej odporności na wyleganie

 • W warunkach intensywnej technologii uprawy wymaga skrócenia źdźbła

 • Charakteryzuje się średnią wczesnością, w typie pszenicy Comandor i Hondia

 • Posiada dobrą zimotrwałość – (4,0)

 • Bardzo dobra zdolność krzewienia-zalecane niższe normy wysiewu

 • Zalecana norma wysiewu: 150 – 175 kg/ha

Pszenica ozima HONDIA – Jakość, plon, zdrowotność i zimnotrwałość!

http://www.topfarms-nasiona.pl/produkty/pszenica-ozima/hondia

 • Pszenica ozima o wysokim poziomie plonowania na terenie Polski

 • Charakteryzuje się rewelacyjnymi parametrami jakościowymi ziarna. W Polsce jakość oceniona na pograniczu grupy E/A

 • Nr 1 w plenności przy opóźnionych siewach!

 • Nr 1 w sprzedaży w Polsce w 2017 i 2018 r!

 • Ziarno pszenicy Hondia jest grube o bardzo dobrym wyrównaniu i obniżonej zawartości pośladu

 • Charakteryzuje się niespotykaną zdrowotnością wśród pszenic ozimych. Posiada bardzo dobrą odporność na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, choroby podstawy źdźbła oraz brunatną plamistość liści

 • Wysoka zimotrwałość (5,5) zapewnia bezpieczeństwo uprawy

 • Toleruje nieuregulowane pH, co daje możliwość uprawy na słabszych stanowiskach

 • Posiada bardzo dobrą zdolność krzewienia.

 • Zalecana norma wysiewu wynosi 320-350 ziaren kiełkujących na 1 m² (ca. 170-190 kg/ha). 

 • W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy normę wysiewu należy zmniejszyć o 10%. W przypadku opóźnionych siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

Pszenica ozima PRODUZENT – Producent Twojego plonu!

https://www.saaten-union.pl/index.cfm/action/varieties/cul/431/v/3472.html

 • Stabilne, wysokie plonowanie potwierdzone badaniami (BSA 8/8)

 • Bardzo dobra zdolność krzewienia, dzięki czemu toleruje opóźnione siewy

 • Nadaje się do wysiewu w monokulturze dzięki bardzo dobrej odporności odmiany na fuzariozę kłosów

 • Możliwość opóźnienia terminu siewu i przydatność na uprawę w monokulturze pozwala na wysiew po kukurydzy

 •  Dobra zimotrwałość – 4,5

 • Bardzo dobrze reaguje na regulatory wzrostu

 • Bardzo sztywna dzięki czemu odporna na wyleganie

 • Zalecana norma wysiewu: 145 – 170 kg/ha

Pszenżyto TRAPERO – Rekordowy plon wyśmienitej paszy!

http://danko.pl/odmiany/trapero/

 • Rekordowy i stabilny plon ziarna na terenie całej Polski.

 • Jest odmianą o tradycyjnej długości słomy i dobrej sztywności.

 • Posiada wysoką zawartość białka o bardzo dobrym składzie aminokwasowym (gwarantuje bardzo dobrą strawność), co sprawia, że jest bardzo dobrym komponentem w żywieniu trzody chlewnej i drobiu.

 • Nr 1 w żywieniu zwierząt!

 • Dobra zimotrwałość, dająca duże bezpieczeństwo uprawy.

 • Charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością (pleśń śniegowa, choroby podstawy źdźbła, rdza brunatna, fuzarioza kłosów, rynchosporioza).

 • Dobrze się krzewi.

 • Zalecana norma wysiewu: 140-170 kg/ha

Pszenżyto GRINGO – Plenne, zdrowe i stoi!

http://www.topfarms-nasiona.pl/produkty/pszenzyto-ozime/gringo

 • Odmiana o skróconym źdźble i wyróżniającej się zimotrwałości – 6,0

 • Bardzo dobrze i stabilnie plonuje na terenie całego kraju

 • Posiada wysoką zawartość białka – doskonała w żywieniu zwierząt

 • Odmiana zdrowa i sztywna, jednak w warunkach wysokiego nawożenia azotem wymaga skracania źdźbła

 • Charakterystyczną cechą odmiany Gringo są piękne, zdrowe kłosy i grube ziarno o dobrej gęstości

 • Odmiana bardzo dobrze się krzewi, doskonale znosi rozrzedzony siew, maksymalnie wykorzystuje optymalne warunki środowiska i jest bardzo dobrym konkurentem dla pszenic paszowych

 • Pszenżyto ozime Gringo szczególnie przeznaczone jest do intensywnej i średnio intensywnej technologii uprawy w różnych warunkach klimatyczno-glebowych, ze wskazaniem na gleby średnie i dobre

 • Zalecana norma wysiewu: 150 – 170 kg/ha

Pszenżyto KASYNO – Pewna wygrana!

http://danko.pl/odmiany/kasyno/

 • Nowe, krótkosłome pszenżyto ozime, o bardzo wysokim poziomie plonowania na terenie Polski, Francji, Niemiec, Szwecji, Belgii oraz Luksemburga. Plonuje wysoko zarówno w średnio intensywnej jak i intensywnej technologii uprawy.

 • Wykazuje bardzo dobre właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych.

 • Najlepiej sprawdza się na glebach średniej jakości i dobrych.

 • Bardzo dobra zimotrwałość -5,5 w skali 90.

 • Pszenżyto o nadzwyczajnej zdrowotności, szczególnie odporne jest na pleśń śniegową, rynchosporiozę, rdzę żółtą, rdzę brunatną, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła.

 • Ziarno pszenżyta Kasyno posiada bardzo wysoką MTZ i gęstość w stanie zsypnym.

 • Ma bardzo dobre właściwości paszowe.

 • Duża zdolność krzewienia pozwala na znaczne obniżenie kosztów siewu.

 • Zalecana norma wysiewu w warunkach optymalnych to 250-300 kiełkujących ziaren/m2, tj. ca. 150-170 kg/ha.

Pszenżyto ROTONDO – Grube ziarno, rewelacyjna krzewistość!

http://danko.pl/odmiany/rotondo/

 • Nagrodzone Złotym Medalem MTP Polagra – Premiery 2016!

 • Nr 1 w reprodukcji nasiennej!

 • Krótkosłoma odmiana pszenżyta o dobrej sztywności.

 • Charakteryzuje się rekordowym i stabilnym poziomem plonowania na terenie całej Polski.

 • Bardzo dobra mrozoodporność pozwala na uprawę na terenie całego kraju.

 • Posiada piękne, grube ziarno w typie pszennym o wysokiej zawartości białka.

 • Rotondo jest odmianą średnio wczesną.

 • Posiada dobrą zdrowotność. Jednak w przypadku intensywnej technologii uprawy, zaleca się zastosowanie dwóch zabiegów ochrony fungicydowej.

 • Charakterystyczną cechą jest nadzwyczajna krzewistość, co sprawia, że zalecane jest stosowanie niskich norm wysiewu, co znacznie obniża koszty zakupu nasion kwalifikowanych.

 • Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie wysiewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 130-150 kg/ha).

 • W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku opóźnionych siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

Pszenżyto AVOKADO – Król słabych gleb!

http://danko.pl/odmiany/avokado/

 • Nowa odmiana pszenżyta hodowli DANKO o tradycyjnej długości słomy. Szczególnie zalecana jest do uprawy na glebach słabych i bardzo słabych.

 • Nr 1 na słabe gleby!

 • Wysoko i stabilnie plonuje na terenie całego kraju.

 • Posiada bardzo dobrą odporność na większość chorób pszenżyta, w szczególności na rdzę brunatną, fuzariozę kłosa i septoriozę plew.

 • Ziarno posiada wysoką liczbę opadania co sprawia że Avakado charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie (poziom odmiany Fredro).

 • Nr 1 w odporności na porastanie!

 • Charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością – 5,5 w skali 90

 • Ziarno ma wysoką MTZ, dobre wyrównanie i niewielki udział pośladu.

 • Avokado należy do odmian o średniej wczesności i o bardzo dobrej zdolności krzewienia.

 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie to 300-350 kiełkujących ziaren na 1 m2, tj. 150-175 kg/ha.

 • W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

Pszenżyto MELOMAN – Plon jak z nut!

https://hr-strzelce.pl/meloman/

 • Dobra odporność na choroby grzybowe

 • Bardzo dobra mrozoodpornośćOdporność na rdzę żółtą – 8,3

 • Odporność na rynchosporiozę – 8,1

 • Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie

 • Tradycyjna długość słomy

 • Nadaje się na zakwaszone stanowiska

 • Niskie wymagania glebowe

 • Cechuje je bardzo dobra odporność na mrozy oraz odporność na porastanie ziarna w kłosie

 • Bardzo dobrze toleruje zakwaszone gleby, dlatego pszenżyto nadaje się na gorsze stanowiska

 • Odmian jest również wysoce odporna na większość chorób grzybowych

 • Ziarna pszenżyta są dobrze wyrównanie i dorodne

 • Najlepszą odporność wykazuje względem mączniaka, rdzy brunatnej i rdzy żółtej • Zalecana norma wysiewu: 130-170 kg/ha

Pszenżyto PANTEON – Boski plon!

https://hr-strzelce.pl/panteon/

 • Wczesna odmiana pszenżyta

 • Bardzo dobre plonowanie w całym kraju

 • Odmiana wczesna o podwyższonej tolerancji na suszę

 • Bardzo dobra mrozoodporność – 5,5

 • Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby

 • Najwyższa zawartość białka – doskonała wartość paszowa

 • Najwyższa waga hektolitra

 • Wysokie i stabilne plony

 • Najwyższa wśród zarejestrowanych odmian zawartość białka

 • Odmiana odporna na choroby zbóż

 • Wysoka zimotrwałość

 • Pszenżyto o tradycyjnej długości słomy

 • Toleruje zakwaszone gleby

 • Odmiana odporna na okresowe susze

 • Zalecana norma wysiewu: 140-175 kg/ha.

Jęczmień hybrydowy Hyvido WOOTAN – Nowy standard w plonowaniu!

https://www.syngenta.pl/uprawy/zboza/hybrydowy-jeczmien-ozimy/wootan

 • Odmiana mieszańcowa

 • Jęczmień cechuje wysoki poziom plenność

 • To jęczmień mający wysoką liczbę ziaren w kłosie oraz cechujący się wysoką masą hektolitra

 • Jest to roślina o sztywnym i stabilnym źdźble, wysoce odporna na wyleganie

 • Jęczmień wykazuje średnią podatność na łamliwość kłosów i źdźbła.

 • Uprawa z powodzeniem nadaje się dla producentów zbóż przeznaczanych na pasze

 • To odmiana osiągająca gesty łan oraz duża liczba kłosów na 1 m2, w porównaniu do innych odmian jednokłosowych

 • Odmiany mieszańcowe tolerują stres wodny i cieplny. Mają dobrze rozwinięty system korzeniowy, przez co dobrze się krzewią i szybko rosną

 • Ze względu na bardzo dobrą krzewistość rośliny, termin siewu może być nieco opóźniony

 • Późniejszy wysiew odmian mieszańcowych umożliwia lepsze przygotowanie stanowiska pod zasiew, a także pozwala na bardziej skuteczne zwalczanie chwastów

 • Jęczmień mieszańcowy może być wysiewany po kukurydzy na kiszonkę, burakach cukrowych, ziemniakach, czy pszenicy

 • Odporność danej odmiany na poszczególne choroby: Plamistość siatkowa – 5,0, Rdza jęczmienna – 7,0, Rynchosporioza – 4,0

 • Zalecana norma wysiewu: 2 jednostki siewne/ha

Jęczmień populacyjny GLORIA – Wysoki plon gruba ziarna!

http://danko.pl/odmiany/gloria/

 • Paszowa odmiana dwurzędowego jęczmienia ozimego.

 • Charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania.

 • Odmiana uniwersalna, przydatna do uprawy na glebach dobrych, jak i na gorszych stanowiskach.

 • Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania.

 • Rośliny średniej wysokości o bardzo dobrej odporności na wyleganie, co daje bezpieczeństwo uprawy przy zwiększonych dawkach nawożenia azotowego.

 • Ziarno Glorii jest grube, bardzo dobrze wyrównane i o dużej gęstości.

 • Posiada również dużą zawartość białka, co czyni ją idealną w żywieniu zwierząt.

 • Odmiana o dobrej zimotrwałości (5 w skali 90), a także dobrej zdrowotności.

 • Szczególnie odporna jest na pleśń śniegową, plamistość siatkową i rynchosporiozę.

 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 120-140 kg/ha).

Jęczmień populacyjny KOSMOS – Kosmiczny wymiar plonu!

https://www.kws.com/pl/pl/produkty/zboze/jeczmien/przeglad-odmian-jeczmien/kws-kosmos

 • Czołowa odmiana na polskim rynku

 • Elastyczny termin siewu

 • Bardzo dobre parametry zbieranego ziarna

 • Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV) typ 1

 • Czołowa odmiana na polskim rynku

 • Bardzo wysoki plon ziarna

 • Elastyczny termin siewu

 • Tolerancja na lekko opóźniony termin siewu, lepszy rozkład prac polowych jesienią, późniejszy siew ogranicza żerowanie mszyc na plantacji

 • Bardzo dobre parametry zbieranego ziarna

 • Duża masa 1000 ziaren i bardzo duże wyrównanie

 • Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV) typ 1 – łan zabezpieczony przed chorobą wirusową

 • Zalecana norma wysiewu: 120 – 140 kg/ha

Żyto hybrydowe TUR F1 – Plony, zdrowie i postura to zalety żyta TURa!

http://danko.pl/odmiany/tur-f1/

 • Nagrodzony Złotym Medalem MTP Polagra – Premiery 2016!

 • Nr 1 na słabe gleby!

 • Mieszaniec trójliniowy o nadzwyczajnej i stabilnej plenności na terenie całego kraju.

 • Ziarno grube o dobrym wyrównaniu i niskim udziale pośladu.

 • Nadzwyczajna jakość ziarna – przydatny na cele młynarsko-piekarskie.

 • Bardzo dobra odporność na choroby oraz niska podatność na sporysz.

 • Mieszaniec o dobrej odporności na wyleganie.

 • Bardzo dobra zdolność krzewienia.

 • Zalecana norma wysiewu to 2 jednostki siewne: 180-210 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 65-75 kg/ha). Przy terminie opóźnionym zaleca się zwiększyć normę wysiewu o 10%, tj. do 2,2 j.s/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, wysiew należy zmniejszyć o 10%, tj. do 1,8 j.s/ha.

 • Odmiana wyhodowana we współpracy z HR Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

Żyto hybrydowe SERAFINO – Wytrzymałe na stres suszy!

https://www.kws.com/pl/pl/produkty/zboze/zyto/przeglad-odmian-zyto/kws-serafino/

 • Odmiana o wysokiej odporności na okresowe niedobory wody

 • Wysoki plon ziarna w czasie stresu suszy

 • Dobra zdrowotność roślin

 • Duża odporność na pleśń śniegową, rdzę brunatną i rynchosporiozę

 • Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku

 • System POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem

 • Zalecana norma wysiewu: 2 jednostki siewne/ha

Żyto populacyjne DAŃKOWSKIE SKAND – Król słabych gleb!

http://danko.pl/odmiany/dankowskie-skand/

 • Dańkowskie Skand to najnowsza odmiana żyta ozimego hodowli DANKO charakteryzująca się wysokim poziomem plonowania oraz niskimi wymaganiami glebowymi w typie żyta Dańkowskiego Złotego, co sprawia, że może być uprawiane na glebach najsłabszych.

 • Posiada wysoką MTZ.

 • Żyto o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania, o nieco skróconej długości  źdźbła i dobrej odporności na wyleganie.

 • Posiada najwyższą odporność na wyleganie spośród żyt populacyjnych.

 • Charakteryzuje się dobrą odpornością na choroby, szczególnie wysoką odporność posiada na: pleśń śniegową oraz mączniaka prawdziwego.

 • Nie wymaga stosowania intensywnych technologii ochrony fungicydowej, co wpływa na optymalizację kosztów uprawy. 

 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 240-260 kiełkujących nasion na 1m2 (około 80-90 kg/ha), tj. 2 jednostki siewne.

 • W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%

 • W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

Żyto populacyjne ROSTOCKIE – Wysoki potencjał plonowania!

https://www.hrsmolice.pl/pl/zboza/zyto-ozime/20-rostockie

 • Bardzo dobra plenność w całym kraju, szczególnie w rejonie południowo – wschodnim

 • Duża odporność na mączniaka i rdzę źdźbłową oraz na porastanie ziarna w kłosach

 • Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie

 • Wyższa masa 1000 ziaren o dużej zawartości białka

 • Średnio tolerancyjna na zakwaszenie gleby

 • Dobra mrozoodporność

 • Termin kłoszenia i dojrzewania średni

 • Zalecana norma wysiewu: 90 – 110 kg/ha

Żyto populacyjne ANTONIŃSKIE – Dobre właściwości wypiekowe i przemysłowe!

http://phr.pl/sklep/zyto-ozime-antoninskie/

 • Wczesna odmiana populacyjna o wysokiej słomie.

 • Bardzo dobrze plonuje na słabych stanowiskach.

 • Posiada bardzo wyrównane ziarno.

 • Bardzo dobra na słabe gleby .

 • Ziarno charakteryzują dobre właściwości wypiekowe i przemysłowe.

 • Wysoka odporność na porastanie.

 • Wysoka zimnotrwałość.

 • Dobra odporność na choroby .

 • Średnio wczesny termin kłoszenia i dojrzewania.

 • Zalecana norma wysiewu: 90 – 110 kg/ha