Pszenica jara TELIMENA – Nadzwyczajnie grube ziarno!

http://danko.pl/odmiany/telimena/

 • Najnowsza, bardzo wczesna odmiana pszenicy jarej.

 • Charakteryzuje się grubym ziarnem o bardzo dobrych parametrach jakościowych, grupa E/A (MTZ ok. 50 g – na poziomie pszenic ozimych).

 • Bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, DTR, choroby podstawy źdźbła oraz fuzariozę kłosów.

 • Przydatna do uprawy na glebach słabszych oraz doskonale się sprawdza jako komponent mieszanek zbożowych.

 • Posiada rośliny średniej wysokości i o dobrej odporności na wyleganie.

 • Odmiana przewódkowa.

 • Zalecana norma wysiewu: 180 – 200 kg/ha

Pszenica jara TYBALT – najpopularniejsza odmiana pszenicy jarej w Polsce!

https://www.topfarms-nasiona.pl/produkty/pszenica-jara/tybalt

 • Odmiana przewódkowa
 • Pszenica jakościowa z grupy A

 • Odmiana do czystego siewu

 • Wymagania glebowe – średnie

 • Termin kłoszenia i dojrzewania późny

 • Rośliny niskie o sztywnej słomie i dobrej odporności na wyleganie

 • Odporna na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną

 • Zalecana norma wysiewu: 180 – 200 kg/ha

Pszenżyto jare MAMUT – Kurs na wysoki plon!

http://danko.pl/odmiany/mamut/

 • Najnowsza odmiana pszenżyta jarego o nadzwyczajnej plenności.
 • Nr 1 w plonie w Polsce w 2016 i w 2017 roku.
 • Plonuje wysoko i stabilnie we wszystkich rejonach uprawy w Polsce.
 • Posiada wysoką odporność na: mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, rdzę brunatną i żółtą oraz brunatną plamistość liści. Wykazuje również niską podatność na sporysz.
 • Ziarno Mamuta charakteryzuje się wysoką MTZ, najwyższym wyrównaniem i dużą gęstością.
 • Odmiana o średnio wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania.
 • Z uwagi na dobrą odporność na zakwaszenie gleby może być uprawiana na stanowiskach o nieuregulowanym pH.
 • Słoma dość krótka (ok. 100 cm) o rewelacyjnej odporności na wyleganie.
 • Pszenżyto zalecane do uprawy na gorszych stanowiskach.
 • Zalecana norma wysiewu: 170 – 200 kg/ha

Pszenżyto jare DUBLET– Wyjątkowa plenność na zakwaszonych glebach!    

http://danko.pl/odmiany/dublet/

 • Odmianę tę charakteryzuje bardzo wysoka plenność. Jest szeroko rozpowszechnioną w uprawie odmiana pszenżyta jarego w Europie.
 • Ziarno duże, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu.
 • Wykazuje dobrą odporność na choroby grzybowe.
 • Najchętniej uprawiany w siewach późnojesiennych – odmiana przewódkowa.
 • Dublet znalazł także uznanie jako przerywnik w monokulturze kukurydzy na słabszych glebach.
 • Wysokość rośliny- średnia.
 • Zalecana norma wysiewu: 170 – 200 kg/ha

Jęczmień jary ELLA – Plon Twoich marzeń!

http://danko.pl/odmiany/ella/

 • Jęczmień jary o rewelacyjnej i stabilnej plenności. W czołówce plenności w Polsce.

 • Odmiana paszowa, szczególnie polecana jako komponent do pasz dla trzody chlewnej i drobiu.

 • Posiada bardzo dobraą odporność na mączniaka prawdziwego, dobrą na rynchosporiozę, plamistość siatkową i ciemnobrunatna plamistość.

 • Odmiana średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie.

 • Średnio wczesna, o grubym ziarnie.

 • Uniwersalna, zalecana na gleby dobre, z możliwością uprawy na słabszych stanowiskach (posiada podwyższoną odporność na zakwaszenie gleby).

 • Zalecana norma wysiewu: 130 – 160 kg/ha

Jęczmień jary AVATAR – Odmiana wzorcowa!

https://nasionawronkowski.pl/avatar/

 • Bardzo wysoki plon, w Polsce nawet do 112% wzorca, w badaniach niemieckich nawet do 114% wzorca.
 • W 2020 roku średnie badania PDO oceniły tą odmianę na potencjał plonu na poziomie 66,1 dt/ha (a1) i 75,4 dt/ha (a2).
 • Bardzo wysoka odporność na najważniejsze choroby jęczmienia.
 • Wczesny termin kłoszenia zapewnia odporność na zmieniające się warunki glebowo – klimatyczne (okresowe susze)
 • Wyjątkowo wysoki i stabilny plon powyżej odmian wzorcowych na obu poziomach agrotechniki.
 • Wysoka odporność na wyleganie przed zbiorem.
 • Doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości i słabych.
 • Znakomita jakość dzięki dobremu wyrównaniu i dorodności ziarna.
 • Idealny komponent do mieszanek zbożowych.
 • Odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju.
 • Wysokość rośliny – wysoka.
 • Zalecana norma wysiewu 130-160 kg/ha 
 • Nowa odmiana jęczmienia jarego w typie pastewnym.
 • Odmiana o kłosie dwurzędowym.
 • Odmiana średnio-wczesna.
 • Najwyższe średnie plonowanie w wieloleciu 2014-2016 na intensywnym poziomie agrotechniki – 106% wzorca.
 • Średnio-niskie źdźbło i dobra odporność na wyleganie.
 • Dobry profil zdrowotności.
 • Możliwość uprawy na słabszych stanowiskach – podwyższona tolerancja na zakwaszoną glebę.
 • Wysokość rośliny – ok. 74 cm.
 • Zalecana norma wysiewu 140-160 kg/ha 

Owies jary BINGO –  Najplenniejsza odmiana w kraju!

https://hr-strzelce.pl/bingo/

 • Odmiana wyróżniająca się największą plennością na terenie całego kraju.
 • Charakteryzuje się najniższym udziałem łuski spośród wszystkich zarejestrowanych odmian.
 • Posiada bardzo dobre parametry żywieniowe.
 • Ma wysoką zawartość białka oraz tłuszczów w ziarnie.
 • Został odznaczony Złotym Medalem Polagra – Premiery 2012.
 • Wysokość rośliny – ok. 104 cm.
 • Dobra odporność na wyleganie.
 • Zalecana norma wysiewu 190-210 kg/ha

Owies jary LION  – Zbieraj ziarno a nie plewy!

https://www.saaten-union.pl/index.cfm?m=varieties&p=422,4253,html

 • Najniższa zawartość łuski wśród badanych odmian wg badań rejestrowych COBORU (średnia 2016-2017).
 • Wysoka odporność na choroby i krótsze źdźbło.
 • Jeden z najpopularniejszych owsów w Niemczech.
 • Odmiana pożądana przez przemysł konsumpcyjny.
 • Nadaje się do uprawy na wszystkich stanowiskach uprawy owsa, również do późnego siewu.
 • Ziarno wyrównane, posiada dobrą odporność na wyleganie.
 • Wysokość rośliny – średnia.
 • Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu, to 280-360 kiełkujących ziaren na 1m2.