Pszenica jara TELIMENA - Nadzwyczajnie grube ziarno!

 • Najnowsza, bardzo wczesna odmiana pszenicy jarej.

 • Charakteryzuje się grubym ziarnem o bardzo dobrych parametrach jakościowych, grupa E/A (MTZ ok. 50 g – na poziomie pszenic ozimych).

 • Bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, DTR, choroby podstawy źdźbła oraz fuzariozę kłosów.

 • Przydatna do uprawy na glebach słabszych oraz doskonale się sprawdza jako komponent mieszanek zbożowych.

 • Posiada rośliny średniej wysokości i o dobrej odporności na wyleganie.

 • Odmiana przewódkowa.

 • Zalecana norma wysiewu: 180 – 200 kg/ha

Pszenica jara ARABELLA - Na gleby słabe i nie tylko!

 • Pszenica o bardzo dobrych parametrach jakościowych (grupa E/A).

 • Wysoki poziom plonowania na terenie całej Europy. Od chwili zarejestrowania w czołówce plenności.

 • Toleruje lekkie zakwaszenie gleby, przez co jest przydatna do uprawy na glebach słabszych.

 • Odmiana bardzo wczesna, idealna do mieszanek z jęczmieniem.

 • Arabella ma najwyższą odporność na osypywanie ziarna.

 • Odmiana przewódkowa, przydatna do siewów późnojesiennych.

 • Zalecana norma wysiewu: 180 – 200 kg/ha

Pszenżyto jare MAMUT - Rekordowe plonowanie!

 • Najnowsza odmiana pszenżyta jarego o nadzwyczajnej plenności.
 • Nr 1 w plonie w Polsce w 2016 i w 2017 roku.
 • Plonuje wysoko i stabilnie we wszystkich rejonach uprawy w Polsce.
 • Posiada wysoką odporność na: mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, rdzę brunatną i żółtą oraz brunatną plamistość liści. Wykazuje również niską podatność na sporysz.
 • Ziarno Mamuta charakteryzuje się wysoką MTZ, najwyższym wyrównaniem i dużą gęstością.
 • Odmiana o średnio wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania.
 • Z uwagi na dobrą odporność na zakwaszenie gleby może być uprawiana na stanowiskach o nieuregulowanym pH.
 • Słoma dość krótka (ok. 100 cm) o rewelacyjnej odporności na wyleganie.
 • Pszenżyto zalecane do uprawy na gorszych stanowiskach.
 • Zalecana norma wysiewu: 170 – 200 kg/ha

Jęczmień jary SOLDO - Solidna odmiana!

 • Stabilność plonowania, plon na poziomie A1 jak i A2 zawsze powyżej 101% wzorca (w latach 2013-2018).

 • Wysoka zdrowotność roślin – szczególnie w kierunku Mączniaka (8,4 pkt. wg. COBORU).

 • Najczęściej rekomendowany do uprawy jęczmień jary w Polsce wg. COBORU.

 • Średnio-krótkie źdźbło i dobra odporność na wyleganie.

 • Dzięki wysokiej tolerancji na zakwaszenie gleby i małym wymaganiom siedliskowym doskonale sprawdza się i wysoko plonuje również na trudnych dla jęczmienia stanowiskach.

 • Odmiana przydatna do uprawy na glebach średniej jakości i dobrych.

 • Zalecana norma wysiewu: 140 – 160 kg/ha

Jęczmień jary ELLA - Plon Twoich marzeń!

 • Jęczmień jary o rewelacyjnej i stabilnej plenności. W czołówce plenności w Polsce.

 • Odmiana paszowa, szczególnie polecana jako komponent do pasz dla trzody chlewnej i drobiu.

 • Posiada bardzo dobraą odporność na mączniaka prawdziwego, dobrą na rynchosporiozę, plamistość siatkową i ciemnobrunatna plamistość.

 • Odmiana średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie.

 • Średnio wczesna, o grubym ziarnie.

 • Uniwersalna, zalecana na gleby dobre, z możliwością uprawy na słabszych stanowiskach (posiada podwyższoną odporność na zakwaszenie gleby).

 • Zalecana norma wysiewu: 130 – 160 kg/ha

Jęczmień jary SOLIST - „Na pasze, kasze i nie tylko!”

 • Nowa odmiana jęczmienia jarego o bardzo wysokim i stabilnym plonowaniu na terenie całej Polski.

 • Odmiana uniwersalna – do uprawy na cele paszowe, browarne i spożywcze.

 • Posiada duże zdolności adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych. W uprawie również w Niemczech i Czechach.

 • Rośliny średniej wysokości, o dobrej odporności na wyleganie.

 • Ziarno grube (MTZ około 50 g), bardzo dobrze wyrównane, o dużej gęstości i niewielkim udziale pośladu.

 • Solist posiada dobrą zdrowotność, szczególnie bardzo dobrą odporność na mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę, dobrą odporność na rdzę jęczmienia i plamistość siatkową.

 • Odmiana przydatna do uprawy na glebach średniej jakości i dobrych.

 • Zalecana norma wysiewu: 140 – 160 kg/ha

Jęczmień jary KUCYK - Lider gleb słabych!

 • Odmiana typowo pastewna, o wysokiej zawartości białka i o bardzo dobrej strawności.

 • Doskonały komponent do mieszanek paszowych dla trzody chlewnej.

 • Wysoki potencjał plonowania, zwłaszcza w technologii średnio intensywnej.

 • Najbardziej stabilny plon na poziomie a1 spośród odmian wyższych.

 • Szczególnie polecana do uprawy na glebach lżejszych oraz w mieszankach zbożowych. Toleruje okresowe niedobory wody.

 • Grube ziarno o wysokiej gęstości.

 • Odmiana przydatna do produkcji kasz jęczmiennych.

 • Bardzo dobra zdrowotność, posiada gen odporności na mączniaka prawdziwego (Mlo).

 • Dobra odporność na wyleganie.

 • Zalecana norma wysiewu: 130 150 kg/ha

Owies POSEIDON - Ocean plonowania!

 • Połączenie bardzo wysokich plonów i odporności na wyleganie.

 • Bardzo dobre wyrównanie i niska zawartość łuski.

 • Typ średnio-wczesny, pojedynczo-ziarniakowy.

 • POSEIDON jest odmianą uniwersalną na każde stanowisko i cel uprawy. 

 • POSEIDON tolerując okresowe braki wody, pomimo wiosennych susz zapewnia uzyskanie wysokiego i jakościowego plonu.

 • Zalecana norma wysiewu: 150 – 170 kg/ha

Owies ARAB - Równomierne dojrzewanie!

 • Odmiana żółtoziarnista,.

 • Odporność na helmintosporiozę dość duża, na rdzę źdźbłową i septoriozę liści średnia, na mączniaka i na rdzę wieńcową dość mała.

 • Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie.

 • Termin wiechowania dość późny, dojrzewania średni.

 • Ziarno o dużym do bardzo dużego udziale łuski, dość dużej masie 1000 ziaren, dość dużej gęstości, dość dobrym wyrównaniu oraz średniej zawartości białka i małej tłuszczu.

 • Nasiona duże, dorodne o wysokim wyrównaniu.

 • Zalecana norma wysiewu: 150 170 kg/ha

Owies ZUCH - Odważny na każdym stanowisku!

 • Odmiana owsa żółtoziarnistego.

 • Charakteryzuje się bardzo dobrą plennością. Przydatna jest do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich.

 • Odmiana średnio wczesna.

 • Rośliny o średniej wysokości i dobrej odporności na wyleganie.

 • Dużym atutem owsa Zuch jest grube ziarno i obniżona zawartość łuski.

 • Odmiana o dobrej odporności na choroby.

 • Posiada podwyższoną zawartość białka.

 • Zuch może być uprawiany na glebach słabszych oraz przydatny jest do uprawy jako komponent w mieszankach zbożowych.

 • Zalecana norma wysiewu: 150 170 kg/ha

Owies ROMULUS - Mistrz plonu!

 • Żółtoziarnista, równo dojrzewająca odmiana owsa.

 • Charakteryzuje się rekordowo wysokim i stabilnym poziomem plonowania. Nr 1 w plonie w latach 2015-2018.

 • Odmiana zalecana do uprawy na glebach słabych, toleruje okresowe niedobory wody.

 • Posiada grube ziarno o bardzo wysokiej gęstości w stanie zsypnym, co czyni go przydatnym na cele konsumpcyjne.

 • Wykazuje podwyższoną tolerancję na zakwaszenie gleby.

 • Romulus wykazuje dobrą odporność na choroby.

 • Rośliny są średniej wysokości o średniej odporności na wyleganie.

 • Przydatny do mieszanek zbożowych.

 • Zalecana norma wysiewu: 150 170 kg/ha

Owies BRETON - Piękne, złote, ciężkie ziarno!

 • Żółtoziarnista odmiana owsa.
 • Odmianę charakteryzuje wysoka plenność na terenie całego kraju.
 • Breton to owies o wczesnym terminie wiechowania i dojrzewania.
 • Rośliny są średniej długości o dobrej odporności na wyleganie oraz o bardzo dobrej odporności na mączniaka prawdziwego, rdzę koronową i rdzę źdźbłową.
 • Ziarno jest grube (wysoka MTZ) i dobrze wyrównane.
 • Odmiana o średnim udziale łuski.
 • Zalecana norma wysiewu: 150-170 kg/ha

Żyto jare BOJKO - Wysoka zawartość białka!

 • Odmiana populacyjna.

 • Wysokość łanu: 153 – 128 cm

 • Odporna na rdzę brunatną.

 • Wysoce odporna na mączniaka, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę, septoriozę liści i plew.

 • Nie poraża się sporyszem.

 • Dzięki kompleksowej odporności na choroby grzybowe jest przydatna do upraw ekologicznych.

 • Odmianę cechuje wysoka zawartość białka w ziarnie.

 • Uprawa w międzyplonie np. po kukurydzy i na paszę zielo.

 • Odmiana doskonale dostosowana do dolistnego nawożenia.

 • Zalecana norma wysiewu: 120 150 kg/ha